Coaching kariery – w kierunku świadomego sukcesu w życiu zawodowym

Coaching indywidualny to trudna do przecenienia metoda niezwykle efektywnej, skoncentrowanej na celu, intensywnej pracy nad podnoszeniem własnej skuteczności w obszarze życia profesjonalnego.


Coaching kariery 
jest metodą pracy wspierającą indywidualnych klientów – osoby aktywne zawodowo, podchodzące strategicznie do własnego rozwoju, świadomie budujące karierę, elastycznie reagujące w obliczu kryzysów. Obecne zmiany na rynku pracy, w tym wysoka konkurencja w wielu branżach, konsekwencje kryzysu rodzące potrzebę reorganizacji w firmach, powodują, że warunki pracy są szczególnie wymagające. W takich okolicznościach lepiej radzą sobie osoby proaktywne, samodzielnie zarządzające swoim portfolio kompetencji profesjonalnych, elastyczne, silnie zmotywowane, posiadające sprecyzowane cele.Dlaczego coaching działa?Za International Coach Federation (Source: 2009 ICF Global Coaching Client Study):

Z coachingu korzystają firmy i organizacje, ale coaching kariery to narzędzie dostępne również dla klientów indywidualnych, którzy za cel stawiają sobie:
   – podniesienie efektywności pracy,
– świadome zarządzanie swoimi kompetencjami profesjonalnymi,
   – dokonywanie zmian w życiu zawodowym,
– kształtowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy,
   – skuteczne radzenie sobie z kryzysem w aktualnie wykonywanej pracy (np. konflikt, reorganizacje, zagrożenie zwolnieniem),
   – odkrywanie swojego potencjału, mocnych stron, inspiracji zawodowych na przyszłość,
   – podejmowanie działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu,
   – kształtowanie satysfakcjonującej równowagi między życiem osobistym i zawodowym.
5 powodów dlaczego warto pracować coachem kariery w INVENI
Istnieje kilka przyczyn, dla których warto zdecydować się na coaching kariery niezależnie od programów realizowanych w organizacjach.
Po pierwsze, nie każda organizacja wdraża projekty coachingowe. Nawet jeśli dział HR uznaje je za słuszne (co jest już dość powszechne), to mogą być one przesuwane na bliżej nieokreśloną przyszłość. Ze względu na ograniczone budżety czy politykę personalną, nie każdy pracownik może też stać się beneficjentem takich programów.
Po drugie, pracując w firmie X nie zawsze trzeba chcieć pracować z coachem wewnętrznym firmy bądź przez firmę opłacanym. Z różnych powodów, nie każdy musi wyrażać zgodę na indywidualną i czasem bardzo intensywną pracę w obszarze własnych postaw, umiejętności, wartości. Przy takim wewnętrznym sprzeciwie, praca z zatrudnionym przez firmę coachem staje się trudna i często nieefektywna. Powodem może być obciążenie różnicami, których nie można wyartykułować, lęk przed konsekwencjami czy oceną. Istnieją sytuacje, gdy są stwarzane warunki do przełamania oporu a wyłonienie takich dysonansów i trudnych emocji jest powodem do otwarcia dyskusji i zmian, ale nie zawsze tak się dzieje.
Bywa również tak, że w ocenie klienta, jego interesy i cele rozwojowe bywają sprzeczne z interesami obecnego pracodawcy. Powodem zgłoszenia do coacha kariery może być potrzeba dokonania zmian w karierze, czy wyczerpanie się możliwości rozwoju w obecnej firmie. Zdarza się, że inspiracją do podjęcia coachingu jest niedopasowanie do kultury organizacyjnej firmy, nieakceptowane metody i narzędzia pracy z klientami, styl zarządzania, przeżywane trudności w relacji z przełożonym, np. mobbing. Często towarzyszy temu zgłoszeniu myśl o podjęciu działań umożliwiających renegocjację warunków pracy, postawienie granic czy wręcz zmianę pracy. W takich okolicznościach, dobrą decyzją może być coaching kariery poza strukturami firmy.
Ważnym powodem wyboru coachingu jest też sytuacja, gdy obszar pracy coachingowej dotyczy tych aspektów życia profesjonalnego, które stykają się z życiem osobistym. Do indywidualnej decyzji każdego klienta należy decyzja czy jest to powód do poszukiwania wsparcia poza firmą, jednak warto wziąć taką możliwość pod uwagę. Jako coach obserwuję, że często trudności w rozwoju zawodowym zgłaszane przez klientów łączą się z ich stylem funkcjonowania poza pracą. Istnieje też wiele sytuacji, gdzie życie osobiste i obecne w nim wyzwania, trudności znacząco wpływają na efektywność pracy, zdolność radzenia sobie z przeciwnościami, stresem, napięciami interpersonalnymi.
Z coachingu kariery mogą też czerpać duże korzyści osoby rozpoczynające życie profesjonalne. Coaching pomaga precyzować cele zawodowe w kontekście własnym zainteresowań, posiadanych umiejętności, potencjału. Pozwala też skupić się na kształtowaniu aktywnej postawy w stosunku do pożądanych pracodawców, pracować nad pokonywaniem ograniczeń takich jak lęk, obawa przed porażką, nieśmiałość, wycofanie.
Podsumowując, coaching może okazać się bardzo pomocnym doświadczeniem, pozwalającym przekroczyć przeżywane ograniczenia. Coach wspiera w formułowaniu celów, wypracowaniu sposobów ich realizowania, pomaga rozwinąć potencjał klienta. Co niezwykle istotne, coaching przywraca poczucie wpływu i odpowiedzialności za własne życie profesjonalne. A to już mocny fundament dla doświadczenia tego, co każdy z nas subiektywnie uważa za sukces.
Zapraszam do skorzystania z oferty jaką jest coaching w INVENI Kraków – zadzwoń i umów się na spotkanie!