Co wywołuje konflikty w związkach i co zrobić, by nie doprowadziły do rozpadu związku?

Konflikty zdarzają się w każdym związku – nawet najbardziej udanym i uchodzącym za idealne. Mogą być błahe i trwać parę minut lub przerodzić się w głęboki kryzys, który może doprowadzić do rozpadu związku. Co jest główną przyczyną konfliktów w związku i  jak psychoterapia par może pomóc w uratowaniu związku? Konflikt w związku ma miejsce, gdy potrzeby i dążenia dwóch osób są ze sobą sprzeczne oraz gdy dążenia i potrzeby jednej ze stron ograniczają bądź całkowicie wykluczają realizację potrzeb drugiej strony. […]