Chcesz poprawić swoją komunikację interpersonalną? Skorzystaj ze wskazówek psychoterapeuty.

  Komunikacja interpersonalna to obecnie bardzo modne pojęcie, ale samo zjawisko towarzyszy człowiekowi od zawsze. Dotyczy różnych aspektów komunikowania z innymi ludźmi – m.in. rozumienia ich, budowania z nimi relacji, proszenia ich o pomoc, odmawiania ich prośbom. Dlaczego komunikacja interpersonalna to taka ważna umiejętność? Osoby o wysokich kompetencjach w zakresie komunikowania się są postrzegane jako otwarte i przyjazne. Łatwiej je rozumiemy, a przez to chętniej sięgamy po ich wsparcie. Umiejętność komunikacji sprzyja […]