Skip to content

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG GABINETU PSYCHOTERAPII i COACHINGU ANNA BÁTHORY. RODO.

 1. Gabinet Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory oferuje konsultacje, pomoc psychoterapeutyczną oraz coaching kariery w Gabinecie w Krakowie, Tarnowie oraz Online poprzez komunikator Skype lub inne, ustalone z klientem kanały komunikacji.
 2. Gabinet oferuje pomoc indywidualną osobom dorosłym.
 3. Gabinet nie prowadzi terapii par, małżeństw, rodzin oraz dzieci i osób niepełnoletnich.
 4. Za oferowane usługi pobierana jest płatność wg aktualnego cennika Gabinetu.
 5. Płatności dokonywane mogą być gotówką lub przelewem na konto:

Psychoterapia Szkolenia Coaching Anna Báthory
Numer rachunku: 52 1140 2017 0000 4602 0970 5726
Numer rachunku IBAN: PL52 1140 2017 0000 4602 0970 5726

 1. Gabinet oferuje okresowe promocje cenowe i inne informując o nich na swojej stronie internetowej oraz na innych platformach komunikacji jak facebook.
 2. Na wizytę można umówić się:
  1. Telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu podany na stronie internetowej Pracowni
  2. Mailowo poprzez office@annabathory.pl
  3. Poprzez portal znanylekarz.pl
  4. Poprzez opcję „wyślij wiadomość” na fanpage Pracowni
 3. Zapis na wizyty w gabinecie, wizyty online, zakup kursu online, korzystanie z grupy na FB wymaga zapoznania się z Regulaminem korzystania usług Gabinetu Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory.
 4. Korzystanie z usług Gabinetu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz RODO. 

 

Konsultacje, psychoterapia indywidualna w Gabinecie

 1. Gabinet oferuje usługi w godzinach ustalonych indywidualnie, po kontakcie z psychoterapeutą lub rejestracją.
 2. Wizyty odbywają się w Gabinecie w Krakowie przy ulicy Sarego 12 lok. 14 oraz w Tarnowie, w centrum medycznym AGMed prz ulicy Okrężnej 4A.
 3. Konsultacje, sesje psychoterapii indywidualnej w Krakowie trwają 45 min. Zawsze rozpoczynają się o umówionej godzinie. Nie są przedłużane w przypadku spóźnienia pacjenta.
 4. Konsultacje, sesje psychoterapii indywidualnej w Tarnowie trwają 45 min. Zawsze rozpoczynają się o umówionej godzinie. Nie są przedłużane w przypadku spóźnienia pacjenta.
 5. Spóźnienie nie jest podstawą do obniżenia opłaty za konsultację czy sesję.
 6. Nieobecność na konsultacji / sesji lub odwołanie konsultacji / sesji w czasie krótszym niż 48h od momentu jej planowanego rozpoczęcia nie zwalnia z opłaty za nią. Sesja/ konsultacja pozostaje płatna w 100%.
 7. Płatność za sesję / konsultację na której pacjent był nieobecny bądź odwołał spotkanie w czasie krótszym niż 48h może być dokonywana przelewem lub w gotówce na kolejnym spotkaniu.

 

Konsultacje, psychoterapia indywidualna, coaching Online

 1. Gabinet Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory Online udziela porad, konsultacji, psychoterapii i coachingu osobom dorosłym.
 2. Wszystkie konsultacje psychoterapeutyczne oraz sesje psychoterapii online oraz coachingu online są płatne. 
 3. Rezerwacja terminu konsultacji i sesji dokonywana jest po zaksięgowaniu płatności na koncie Gabinet Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory.
 4. Numer telefonu Gabinet Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory +48 501192048 dostępny na stronie służy wyłącznie w celach informacyjnych i rejestracyjnych.
 5. Zalecamy sprawdzenie czy umawiając wizytę, posiadają Państwo odpowiedni dostęp do internetu pozwalający na przeprowadzenie rozmowy bez zakłóceń. Odwołanie spotkania z powodów technicznych nie zwalnia z opłaty za nie.
 6. Rozmowa online trwa 45 minut w ustalonym wcześniej przedziale czasowym, czas ten nie jest przedłużany ani skracany.
 7. W przypadku spóźnienia lub nieobecności Pacjenta płatność za zarezerwowane spotkanie nie jest zwracana.
 8. Pacjent ma prawo odwołać konsultację lub sesję online, przy czym za spotkania odwołane mniej niż 48 godzin przed umówionym terminem płatność nie jest zwracana.
 9. Psychoterapeuta zapewnia swoją dyspozycyjność i dostępność dla Klienta o umówionej godzinie w wyznaczonym terminie. Po upływie tego czasu, jeśli Klient nie zgłosi się na umówioną rozmowę, aby uzyskać poradę należy ponownie dokonać rezerwacji oraz uiścić opłatę.
 10. Po ustaleniu terminu sesji zostanie Pani/Pan poproszony o dokonanie płatności online. Zaksięgowanie płatności na koncie Gabinetu Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory jest niezbędnym elementem potwierdzenia rezerwacji. Po zaksięgowaniu wpłaty, smsem otrzymują Państwo informacje do kontaktu przez Skype.
 11. Zapis na wizyty online wymaga zapoznania się z Regulaminem korzystania usług Gabinetu Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory . Rezerwacja terminu i uiszczenie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Pracowni oraz RODO.

Kursy, warsztaty, programy rozwojowe Online

 1. [regulamin programu rozwoju psychologicznego online, w tym regulacje dot płatności i zwrotu kosztów w przygotowaniu]

 

Polityka Prywatności

 

Zawartość Polityki Prywatności Administratora:

Polityka prywatności administratora zawiera informacje dotyczące:

 1. przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej annabathory.pl (zwanej dalej „Stroną”), a także
 2. w polityce zawarte są wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 3. Polityka prywatności administratora zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę, w tym stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Anna Báthory prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Psychoterapia Szkolenia Coaching Anna Báthory z siedzibą w Krakowie przy ul Józefa Sarego 12/14, 31-047 Kraków, NIP: 678-255-14-89.

Z administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: office@annabathory.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Józefa Sarego 12/14, 31-047 Kraków.

 

Jakie są cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych:

 Działanie Strony

 1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
 • informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach,
 • informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczenia bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 1. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

 

Reklamacje

 1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamację, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

 

Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

 

Statystyki korzystania z usług

 1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 3. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

 

Działania marketingowe i PR administratora

Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasem nawet tego nie oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

 

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca Stronę).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez osoby odwiedzające Stronę w następujących celach:
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie,
 4. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony.
 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. do informacji o przetwarzaniu danych – administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych osobowych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych osobowych (po zakończeniu okresu przechowywania);
 2. prawo do uzyskania kopii danych – administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie kopię danych osobowych, które jej dotyczą;
 3. prawo do sprostowania danych – administrator usuwa na żądanie ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je, jeśli nie są kompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – administrator na żądanie usuwa albo anonimizuje dane osobowe, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – administrator na żądanie zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które osoba, które dane są przetwarzane wyraziła zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętym okres przechowywania danych osobowych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator na żądanie wydaje dane osobowe dostarczone przez osobę, której dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych osobowych przez komputer;
 7. prawo sprzeciwu (w tym w celach marketingowych) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 8. prawo wycofania zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 

Zmiana polityki prywatności:

 1. Polityka prywatności może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Akty prawne przywołane w Polityce Prywatności:

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniem 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
 • 118 i n. ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2018, poz. 1025 ze zm.);
 • 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017, poz. 1219 ze zm.);
 • 173 ust. 2 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2017, poz. 1907 ze zm.).

 

Call Now Button
BEZPŁATNY
PREZENT