Więź z matką – wystarczająco dobre dzieciństwo

Postać matki w życiu psychicznym człowieka tworzy złożony obraz, wywołujący często skrajnie sprzeczne, trudne do pomyślenia i wypowiedzenia emocje. A jednak to relacja z postacią macierzyńską, z całym towarzyszącym jej ładunkiem wspomnień i emocji, w znaczącym stopniu nadaje kształt funkcjonowaniu dziecka w przyszłości. 
Psychiczne konsekwencje tego jaka była (jest) matka są zapisane w świecie wewnętrznym każdej osoby. Nie da się ich wymazać.