Skip to content
inveni-www9

Coaching kariery online

Praca z coachem kariery przez Skype

inveni-www9

Coaching kariery online

Praca z coachem kariery przez Skype

Co  to  jest  coaching  kariery?

Co  to  jest  coaching  kariery?

Coaching kariery to proces wprowadzania zmian w życiu zawodowym, których celem jest osiągnięcie satysfakcji z wykonywanej pracy. Pomaga w tym coach kariery, czyli ekspert posiadający bogate doświadczenie i praktykę biznesową. Jego zadaniem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia w poszukiwaniu oraz aktywizowaniu potencjału klienta.

Czy  coaching  kariery  online  jest  skuteczny?

Czy coaching kariery online jest skuteczny?

By osiągnąć zamierzone cele zawodowe z pomocą coacha kariery, nie są potrzebne osobiste spotkania. Konsultacje przez Skype oraz praca online muszą jednak odbywać się pod okiem doświadczonego doradcy. Przeprowadzając coaching kariery przez Skype, wykorzystuję wiedzę pochodzącą z mojego wieloletniego doświadczenia w pracy w środowisku biznesowym. Proponuję klientom autorski program opierający się na skutecznych narzędziach oraz sprawdzonych w praktyce metodach. W Gabinecie Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory zawsze starannie dobieram podejście do potrzeb klienta i dostosowuję styl pracy do jego indywidualnych preferencji.

Kto  skorzysta  z  coachingu  kariery  online?

Kto skorzysta z coachingu kariery online?

Coaching kariery online to oferta skierowana do osób, które poszukują efektywnej metody osiągania celów zawodowych oraz rozwijania kompetencji, a nie mają czasu lub możliwości na regularne spotkania osobiste:

 • Właściciele firm
 • Menedżerowie
 • Specjaliści
 • Freelancerzy

Z mojego doświadczenia – zbieranego w czasie pracy jako doradca biznesowy i coach kariery – wynika, że coaching jest szczególnie przydatnym narzędziem w następujących sytuacjach zawodowych:

 • Stres, zmęczenie i przepracowanie
 • Wypalenie zawodowe lub poprzedzające go symptomy
 • Konflikty interpersonalne w miejscu pracy
 • Zmniejszenie efektywności pracy
 • Zmiana zakresu obowiązków, stanowiska, pracodawcy, zawodu lub awans
 • Potrzeba asymilacji wiedzy nabytej w czasie szkoleń
 • Trudności na styku pracy i życia osobistego.

Jaki cel ma coaching kariery online?

Jaki cel ma coaching kariery online?

W czasie pracy z coachem można zacząć świadomie kierować swoją karierą zawodową, a przez to zdobyć satysfakcjonującą, ciekawą i atrakcyjną pracę. By dotrzeć do tego punktu, coach pomaga klientowi:
Rozwinąć kompetencje (m.in. praca zespołowa, przywództwo, zarządzanie czasem)
Odkryć indywidualne talenty i zdolności
Zaplanować i wdrożyć zmiany w życiu zawodowym
Opanować stres związany z pracą oraz zmniejszyć przemęczenie
Poradzić sobie z kryzysem w karierze zawodowej
Odzyskać równowagę między życiem zawodowym i osobistym.

 

Na czym polega coaching kariery online?

Coaching kariery online ma formę wirtualnych spotkań klienta z coachem, które odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype. Czas trwania procesu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i zazwyczaj obejmuje nie więcej niż 10 sesji coachingowych.

W Gabinecie Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory uzgadniam sposób współpracy, a także czas trwania, cel i koszt coachingu już w czasie pierwszej rozmowy. Przez cały czas pracy z klientem dbam o to, by zapewnić mu komfort, zaufanie, zrozumienie i poufność. W swojej pracy zawsze kieruję się zasadami etycznymi obowiązującymi w pracy coacha.

Aktywnie pomagam klientom w rozpoznaniu przyczyn ich trudności, wdrażaniu zmian, utrwalaniu nowych zachowań oraz radzeniu sobie z przeszkodami pojawiającymi się na drodze do sukcesu. W razie potrzeby wykorzystuję profesjonalne narzędzia psychometryczne, w tym kwestionariusze osobowości, testy preferowanych stylów funkcjonowania poznawczego czy narzędzia badania motywacji.

inveni-16-2

Na czym polega coaching kariery online?

Coaching kariery online ma formę wirtualnych spotkań klienta z coachem, które odbywają się za pośrednictwem komunikatora Skype. Czas trwania procesu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i zazwyczaj obejmuje nie więcej niż 10 sesji coachingowych.

W Gabinecie Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory uzgadniam sposób współpracy, a także czas trwania, cel i koszt coachingu już w czasie pierwszej rozmowy. Przez cały czas pracy z klientem dbam o to, by zapewnić mu komfort, zaufanie, zrozumienie i poufność. W swojej pracy zawsze kieruję się zasadami etycznymi obowiązującymi w pracy coacha.

Aktywnie pomagam klientom w rozpoznaniu przyczyn ich trudności, wdrażaniu zmian, utrwalaniu nowych zachowań oraz radzeniu sobie z przeszkodami pojawiającymi się na drodze do sukcesu. W razie potrzeby wykorzystuję profesjonalne narzędzia psychometryczne, w tym kwestionariusze osobowości, testy preferowanych stylów funkcjonowania poznawczego czy narzędzia badania motywacji.

Jak przebiega coaching kariery?

Jak przebiega coaching kariery?

1. Ustalenie celu coachingu

Zdefiniowanie powodu zgłoszenia się na coaching kariery
Diagnoza obecnej sytuacji, potencjału i obszarów ryzyka
Analiza dotychczasowego przebiegu kariery i schematów działania
Precyzyjne określenie obszaru pracy z coachem
Dobór wskaźników oceny postępu i zmian

2. Stworzenie indywidualnego planu rozwoju

Analiza zasobów i potencjału klienta w obszarze wytypowanym do pracy
Wykorzystanie psychometrycznych narzędzi pomiaru postaw, motywacji, stylów funkcjonowania poznawczego, preferencji w obszarach związanych z pracą
Wskazanie kompetencji wymagających rozwoju
Dobór metod i narzędzi rozwoju
Ustalenie harmonogramu pracy nad zmianą

3. Wdrażanie zmian

Praca nad zmianą – zarówno zadania wykonywane z coachem, jak i realizowane samodzielnie
Regularne rozmowy z coachem mające na celu omówienie przebiegu procesu
Analiza sukcesów i opracowanie koniecznych korekt
Analiza postępów oraz informacje zwrotne

4. Ocena efektów

Podsumowanie wypracowanych zmian i osiągniętych celów
Stworzenie planu dalszej samodzielnej pracy

Przygotowanie do rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej

Jednym ze specyficznych celów coachingu kariery jest pomoc w czasie poszukiwania nowej pracy, zmiany zawodu lub ubiegania się o awans. Biorąc pod uwagę specyfikę stanowiska, branży i doświadczenia klienta, koncentruję się wtedy na tym, by klient mógł:

 • Dostosować CV i list motywacyjny do wymogów konkretnej rekrutacji
 • Zrozumieć, jak dotychczasowa ścieżka zawodowa przygotowała go do wykonywania nowej pracy
 • Uświadomić sobie swój potencjał i obszary ryzyka związane z nową pracą
 • Przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych oraz wieloetapowych procesów rekrutacyjnych obejmujących m.in. Assessment Centre, czyli Ośrodki Oceny
 • Przećwiczyć rozmowy kwalifikacyjne, prezentacje oraz symulacje mierzące kompetencje kluczowe w danej rekrutacji
 • Nauczyć się, jak opanować stres i zarządzać emocjami w sytuacji oceny
 • Poznać szczegółowe wnioski podczas sesji informacji zwrotnych trwającej około 1,5 godziny.

Przygotowanie do rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej

Jednym ze specyficznych celów coachingu kariery jest pomoc w czasie poszukiwania nowej pracy, zmiany zawodu lub ubiegania się o awans. Biorąc pod uwagę specyfikę stanowiska, branży i doświadczenia klienta, koncentruję się wtedy na tym, by klient mógł:

 • Dostosować CV i list motywacyjny do wymogów konkretnej rekrutacji
 • Zrozumieć, jak dotychczasowa ścieżka zawodowa przygotowała go do wykonywania nowej pracy
 • Uświadomić sobie swój potencjał i obszary ryzyka związane z nową pracą
 • Przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych oraz wieloetapowych procesów rekrutacyjnych obejmujących m.in. Assessment Centre, czyli Ośrodki Oceny
 • Przećwiczyć rozmowy kwalifikacyjne, prezentacje oraz symulacje mierzące kompetencje kluczowe w danej rekrutacji
 • Nauczyć się, jak opanować stres i zarządzać emocjami w sytuacji oceny
 • Poznać szczegółowe wnioski podczas sesji informacji zwrotnych trwającej około 1,5 godziny.

Badanie osobowości zawodowej i analiza potencjału profesjonalnego

Badanie osobowości zawodowej i analiza potencjału profesjonalnego

Innym popularnym celem coachingu kariery jest zwiększenie swojej świadomości w zakresie potrzeb, źródeł motywacji, predyspozycji i nastawień zawodowych. Tak ukierunkowana pomoc coacha pomaga klientowi:

 • Poznać swoje mocne strony i obszary ryzyka
 • Wybrać właściwą ścieżkę kariery zawodowej
 • Zaplanować dalszy rozwój kompetencji
 • Zmniejszyć ryzyko rutyny i wypalenia zawodowego
 • Zwiększyć satysfakcję z pracy oraz szansę awansu.

Badanie osobowości zawodowej oraz analiza potencjału profesjonalnego realizowane przeze mnie w Pracowni Psychoterapii i Coachingu Anna Pabiańczyk-Kulka obejmują:

 • Badanie online – przeprowadzane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi psychometrycznych, które są opracowane specjalnie dla środowiska biznesowego i dostosowane do jego specyficznych cech
 • Raport z badania w wersji papierowej – obejmujący szczegółową analizę 5 aspektów osobowości, które mają kluczowe znaczenie dla powodzenia w rozwoju zawodowym
 • Sesja informacji zwrotnej – trwająca około 1,5 godziny i prowadzona przez akredytowanego konsultanta.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i pobierz darmowy przewodnik

Tylko wartościowe treści. Nie otrzymasz żadnego spamu.

[FM_form id=”3″]

Newsletter

Zapisz się do newslettera i pobierz darmowy przewodnik

Tylko wartościowe treści. Nie otrzymasz żadnego spamu.

[FM_form id=”3″]

Call Now Button