Psychoterapeuta – o kim myślimy gdy o nim mówimy?

Może kogoś tym stwierdzeniem rozczaruję, ale może też ktoś inny czytający ten tekst odetchnie z ulgą. Profesjonalny psychoterapeuta nie ma nic wspólnego z wróżką, jasnowidzem, guru czy duchowym przewodnikiem. Praca w tym zawodzie jest oparta przede wszystkim na rzetelnych kompetencjach i etycznym fundamencie.

Psychoterapeuta to osoba, która po ukończeniu studiów wyższych (często, choć nie tylko, kierunków takich jak psychologia, medycyna, pedagogika, filozofia…) podjęła podyplomowe, na ogół czteroletnie szkolenie w uznanym, atestowanym ośrodku skupiającym wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii. W Polsce, ośrodki szkolące psychoterapeutów atestowane są między innymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Ponieważ psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, w znakomitej większości szkół, niezbędnym etapem szkolenia jest odbycie wielomiesięcznych staży klinicznych i zdobycie doświadczenia w pracy w jednostkach służby zdrowia. Nieodzownym elementem zdobywania zawodu psychoterapeuty jest również praca nad sobą, poznanie źródeł motywacji do wykonywania takiej pracy, ale też wypracowanie kompetencji emocjonalnych.

Bardzo często zdarza się, że mylone są zawody psychoterapeuty, psychologa i psychiatry. To różne profesje, których kompetencje są odrębne.

Psycholog – jest osobą, która ukończyła magisterskie studia psychologiczne. Psycholog nie jest psychoterapeutą z racji ukończenia studiów psychologicznych, ale może nim zostać po ukończeniu dodatkowych, czteroletnich studiów podyplomowych z psychoterapii.

Psychiatra – jest lekarzem, ukończył studia medyczne na kierunku lekarskim i posiada wszelkie kompetencje przynależne lekarzom z odpowiednim stopniem specjalizacji, ale również nie jest psychoterapeutą. Część lekarzy psychiatrów podejmuje się studiów z psychoterapii, i na ogół, wyraźnie zaznaczają oni, że są lekarzami i psychoterapeutami.

Ważne, że psychoterapię realizują jedynie psychoterapeuci, którzy ukończyli bądź są na zaawansowanym etapie szkolenia w ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz/lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Anna Pabiańczyk-Kulka
Psychoterapeuta, Coach kariery
Psychoterapia i Coaching w gabinecie w Krakowie, Tarnowie oraz online (przez Skype)