Chcesz poprawić swoją komunikację interpersonalną? Skorzystaj ze wskazówek psychoterapeuty.

 

Komunikacja interpersonalna to obecnie bardzo modne pojęcie, ale samo zjawisko towarzyszy człowiekowi od zawsze. Dotyczy różnych aspektów komunikowania z innymi ludźmi – m.in. rozumienia ich, budowania z nimi relacji, proszenia ich o pomoc, odmawiania ich prośbom.

Dlaczego komunikacja interpersonalna to taka ważna umiejętność?

Osoby o wysokich kompetencjach w zakresie komunikowania się są postrzegane jako otwarte i przyjazne. Łatwiej je rozumiemy, a przez to chętniej sięgamy po ich wsparcie. Umiejętność komunikacji sprzyja budowaniu harmonijnych relacji, pozwala poszerzać wiedzę o doświadczenia innych ludzi, ułatwia osiąganie celów, a także sprzyja sukcesom w życiu zawodowym.

Komunikacja interpersonalna pomaga w życiu codziennym, np. w załatwieniu sprawy w urzędzie, w skorzystaniu z pomocy sąsiada w czasie urlopu czy w kupieniu mieszkania na kredyt. Dzięki kompetencjom z tego obszaru możemy oferować wsparcie znajomym przeżywającym trudne momenty życia. Możemy także zweryfikować informacje o ekipie remontowej angażowanej do wykończenia mieszkania lub dotrzeć do rzetelnego biura podróży, gdy planujemy wakacje.

Dobra komunikacja umożliwia budowanie i utrzymywanie relacji z ludźmi, np. zawieranie przyjaźni czy rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie. Zdolności komunikacyjne rodziców pomagają utrzymać kontakt z buntującym się nastolatkiem i ustalić z nim zasady wspólnego życia. Dojrzała komunikacja interpersonalna to także zdolność do ujawniania różnic, wyrażania sprzeciwu, prowadzenia dyskusji i uznawania odmiennego stanowiska. Wiadomo, że relacje to też emocje, a więc komunikacja w relacji interpersonalnej pozostawia przestrzeń na wyrażanie własnych uczuć oraz uznanie emocji drugiej osoby.

Komunikacja interpersonalna jest również niezbędna w pracy, aby np. zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby klientów, sygnalizować oczekiwania w zakresie własnego rozwoju, odmawiać pracy ponad możliwości, współpracować w zespole. Umiejętności komunikacyjne doskonalą nie tylko osoby wykonujące takie zawody jak lekarz, psycholog, prawnik, coach, ale również agenci nieruchomości, menedżerowie, rekruterzy, liderzy zespołów, przedstawiciele handlowi, trenerzy sportowi i wiele innych osób… Trudno wyobrazić sobie też sukces zawodowy osoby prowadzącej własną firmę bez silnych kompetencji interpersonalnych, bo jak inaczej można zdobyć klientów, negocjować z dostawcami, sprawnie zarządzać zatrudnionymi pracownikami?

Co sprawia największą trudność w komunikacji interpersonalnej?

Z wielu badań oraz z mojego doświadczenia jako psycholog i coach wynika, że większość ludzi ma znacznie większe problemy ze słuchaniem innych niż z komunikowaniem swoich opinii czy potrzeb. A tymczasem skuteczna komunikacja interpersonalna opiera się w dużej mierze na umiejętności uważnego słuchania.

Uważne słuchanie odbywa się na trzech płaszczyznach:

  • wizualnej – mimika twarzy, kontakt wzrokowy, potakiwanie głową, otwarta postawa ciała – celem tych zachowań jest wyrażenie zainteresowania rozmówcą,
  • werbalnej– stawianie pytań, doprecyzowywanie wątpliwości, parafrazowanie ważnych wypowiedzi, wyrażanie własnego stanowiska (zarówno zgody, jak i sprzeciwu) – wszystko to wykonuje się po to, by odnieść się do treści poruszanej przez rozmówcę,
  • emocjonalnej – skupienie, koncentracja, emocjonalne dostosowanie się do wypowiedzi rozmówcy.

Jak stać się dobrym słuchaczem?

Najważniejszą radą, jakiej mogę Ci udzielić to: ucz się słuchać całym sobą!

  1. Ćwicz utrzymywanie koncentracji w czasie rozmowy. Podążaj za wątkiem. Słuchaj uważnie wszystkich wypowiedzi Twojego rozmówcy. Bądź świadomy tego, co wywołuje Twoje zainteresowanie, aprobatę, a co sprzeciw.
  2. Zwróć uwagę na reakcje rozmówcy – jego gesty, mimikę, ton głosu. Zastanów się, co czuje, gdy do Ciebie mówi. Zaakceptuj jego przeżycia i wyrażane emocje. Okaż mu swoje zrozumienie. Rozważ, co Ty czujesz, słuchając jego wypowiedzi.
  3. Dopytuj o więcej informacji, jeśli chcesz zrozumieć coś lepiej.
  4. Stosuj parafrazy i podsumowania, by pokazać, że usłyszałeś i zrozumiałeś rozmówcę. Dasz mu tym samym również szansę na sprostowanie, gdyby pojawiło się jakieś niezrozumienie lub wątpliwość.
  5. Rób notatki, gdy jesteś w sytuacji takiej jak rekrutacja, wizyta w urzędzie czy spotkanie z klientem. Nie tylko zapamiętasz więcej, ale po pewnym czasie wrócisz do tych aspektów, które okazały się ważne lub interesujące.
  6. Wyeliminuj dystraktory, czyli różne „przeszkadzacze”. Zależnie od okoliczności, może ich być bardzo wiele. Aby ułatwić komunikację, zaproponuj spokojne miejsce do rozmowy, wyłącz telewizor lub radio, nie odbieraj telefonu w czasie dyskusji. Czasem warto nawet odłożyć rozmowę i poczekać na lepsze warunki niż rozmawiać w czasie jazdy samochodem lub w centrum handlowym. Dbając o okoliczności rozmowy, pokazujesz drugiej osobie, że jest ważna. Udowadniasz jej, że naprawdę chcesz dobrze usłyszeć i zrozumieć to, co ma Ci do powiedzenia.
  7. Słuchaj nie tylko uszami, ale też oczami i sercem.

Kiedy skorzystać z profesjonalnej pomocy (psycholog, psychoterapeuta)?

W swojej pracy jako psychoterapeuta często rozwiązuję z moimi pacjentami problemy wynikające z braku umiejętności komunikacji interpersonalnej. Zazwyczaj po pomoc zgłasza się osoba, która próbowała już na wiele sposobów rozwiązać swój problem, ale bezskutecznie. Są to osoby, które przeczytały liczne poradniki psychologiczne, wdrażały w swoim życiu porady psychologa zamieszczane w gazetach, słuchały wywiadów z profesjonalnymi psychoterapeutami, brały udział w szkoleniach lub warsztatach rozwijających zdolność komunikacji. A wszystkie te wysiłki nie przynosiły pożądanych rezultatów.

Gdy podejmowane we własnym zakresie starania nie przynoszą efektów, warto skorzystać z konsultacji u dobrego psychoterapeuty. W czasie takiej rozmowy można przyjrzeć się bliżej własnym ograniczeniom, poznać ich źródła, uświadomić sobie mechanizmy rządzące zachowaniami, a także wprowadzić istotne zmiany w swoim życiu. Psychoterapia jest bardzo skutecznym sposobem pokonania trudności w komunikacji z ludźmi. Przepracowanie własnych ograniczeń daje szansę na nowe, bardziej satysfakcjonujące życie.

Chcesz budować satysfakcjonujące związki z bliskimi? Pragniesz zwiększyć swoje szanse zawodowe? Czujesz, że musisz nauczyć się lepiej komunikować swoje potrzeby i opinie?

Zapraszam Cię na konsultację psychologiczną, coaching lub psychoterapię, podczas których lepiej poznasz siebie i odnajdziesz swój sposób na poprawę życia osobistego i zawodowego.

Anna Pabiańczyk-Kulka
Psychoterapeuta Kraków, Tarnów
Psychoterapia online