Skip to content
Psychoterapia-konsultacja-psychologiczna

Psychoterapia
Konsultacja psychologiczna

Poradnia psychologiczna * Kraków * Tarnów

Psychoterapia-konsultacja-psychologiczna

Psychoterapia * Konsultacja psychologiczna

Poradnia psychologiczna * Kraków * Tarnów

Nie radzisz sobie z emocjami?

Czujesz np. lęk, smutek, przygnębienie, pustkę, brak pewności siebie, brak kontroli nad emocjami?

Masz problemy osobiste lub rodzinne?

Przeżywasz np. stratę, rozwód, separację, trudności w relacjach z partnerem, dziećmi lub rodzicami?

Przeżywasz kłopoty w życiu zawodowym?

Odczuwasz np. zmęczenie, wypalenie, mobbing, brak satysfakcji zawodowej, skutki zwolnienia z pracy?

Masz trudności w szkole lub na studiach?

Doświadczasz np. stresu, problemów z rówieśnikami, niepewności co do wyboru kierunku kształcenia?

Martwisz się o swoich bliskich?

Obserwujesz u nich niepokojące Cię problemy emocjonalne lub zmiany natury psychicznej?

Psychoterapia

 

Kto skorzysta z psychoterapii?

Psychoterapia jest formą pomocy skoncentrowaną na tym, by poprawiać jakość życia pacjentów oraz leczyć problemy natury psychologicznej. Jest skierowana przede wszystkim do osób, które doświadczają:

 • Przedłużającego się uczucia przygnębienia, smutku, beznadziei, pustki
 • Bezradności, uczucia życiowego wypalenia lub zagubienia
 • Ciągłego stresu, napięcia, zmęczenia, 
 • Kłopotów z kontrolowaniem myśli, zachowań i emocji
 • Trudności w związku z partnerem oraz w relacjach z innymi ludźmi
 • Wątpliwości dotyczących własnej wartości i kompetencji.

W Gabinecie Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory (Kraków, Tarnów) pomagam osobom o szerokim spektrum trudności oraz zaburzeń – również tym pacjentom, którzy mają za sobą kryzys psychotyczny.

Psychoterapia

Kto skorzysta z psychoterapii?

Psychoterapia jest formą pomocy skoncentrowaną na tym, by poprawiać jakość życia pacjentów oraz leczyć problemy natury psychologicznej. Jest skierowana przede wszystkim do osób, które doświadczają:

 • Przedłużającego się uczucia przygnębienia, smutku, beznadziei, pustki
 • Bezradności, uczucia życiowego wypalenia lub zagubienia
 • Ciągłego stresu, napięcia, zmęczenia, przepracowania
 • Kłopotów z kontrolowaniem myśli, zachowań i emocji
 • Trudności w związku z partnerem oraz w relacjach z innymi ludźmi
 • Wątpliwości dotyczących własnej wartości i kompetencji.

W gabinetach Pracowni Psychoterapii i Coachingu Anna Pabiańczyk-Kulka (Kraków, Tarnów) pomagam osobom o szerokim spektrum trudności oraz zaburzeń – również tym pacjentom, którzy mają za sobą kryzys psychotyczny.

Jaki  cel  ma  psychoterapia?

Jaki cel ma psychoterapia?

Najważniejszym celem psychoterapii jest zwiększenie satysfakcji pacjentów z życia poprzez poprawę ich codziennego funkcjonowania w sferze osobistej i zawodowej, w tym:

 • Zwiększenie pewności siebie i samooceny
 • Zmniejszenie stresu, przygnębienia oraz lęku
 • Rozwinięcie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z kryzysami
 • Poradzenie sobie z bolesnymi stratami, np. odejście bliskiej osoby, utrata pracy
 • Poprawa funkcjonowania w życiu społecznym – w rodzinie, pracy, szkole
 • Zminimalizowanie somatycznych objawów wynikających z problemów emocjonalnych
 • Pogłębienie samoświadomości i rozwój osobisty.

Na  czym  polega  psychoterapia?

Na czym polega psychoterapia?

Każda osoba zgłaszająca się po raz pierwszy do psychologa zaczyna od spotkań o charakterze konsultacji (1-3 wizyty). W czasie pierwszych rozmów:

Psycholog poznaje powód wizyty i dokonuje diagnozy sytuacji
Pacjent lepiej poznaje swoje potrzeby i dowiaduje się o optymalnych formach dalszej pomocy
Psycholog i pacjent wspólnie decydują o dalszej terapii (w tym cel, zakres, długość, koszt).

Właściwa psychoterapia ma formę sesji odbywających się z ustaloną częstotliwością, zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu, o stałej porze. W czasie sesji terapeutycznych:

Pacjent dzieli się z psychologiem swoimi myślami, emocjami, skojarzeniami
Pacjent analizuje swoje trudności razem z psychologiem
Psychoterapeuta udziela pacjentowi informacji, interpretacji
Psychoterapeuta pomaga odkrywać nieświadome motywy i mechanizmy wewnątrzpsychiczne pacjenta
Pacjent wypracowuje własne, nowe sposoby radzenia sobie z problemami
Pacjent ma zapewnioną pełną poufność, wszystkie informacje są chronione tajemnicą lekarską.

Zależnie od indywidualnej sytuacji pacjenta, psychoterapia może być zastosowana jako jedyna metoda leczenia lub w połączeniu z leczeniem psychiatrycznym.

 

Jak przebiega praca nad zmianą?

By lepiej poznać motywy zachowań oraz źródła trudności, buduję z pacjentem relację opartą na zaufaniu, poufności i zrozumieniu. Dbam o komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjenta w czasie wszystkich prowadzonych przeze mnie sesji terapeutycznych.

Podczas psychoterapii wykorzystuję założenia nurtu psychodynamicznego. Oznacza to, że razem z pacjentem szukamy ukrytych mechanizmów wpływających na emocje, myśli, przekonania, motywacje i zachowania. Uświadomienie sobie wzorców blokujących rozwój stanowi pierwszy krok do stopniowego wprowadzania zmian w życiu – poprawy w relacjach interpersonalnych oraz zmniejszenia odczuwanego cierpienia.

Sesje psychoterapeutyczne prowadzone przeze mnie w Gabinecie Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory odbywają się w gabinetach psychologicznych w dwóch miastach: Kraków oraz Tarnów. Jeżeli mieszkasz w innych częściach Polski lub za granicą, również możesz skorzystać z mojej pomocy – zapraszam Cię na psychoterapię i konsultacje psychologiczne online.

oferta-inveni

Jak przebiega praca nad zmianą?

 

By lepiej poznać motywy zachowań oraz źródła trudności, buduję z pacjentem relację opartą na zaufaniu, poufności i zrozumieniu. Dbam o komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjenta w czasie wszystkich prowadzonych przeze mnie sesji terapeutycznych.

Podczas psychoterapii wykorzystuję założenia nurtu psychodynamicznego. Oznacza to, że razem z pacjentem szukamy ukrytych mechanizmów wpływających na emocje, myśli, przekonania, motywacje i zachowania. Uświadomienie sobie wzorców blokujących rozwój stanowi pierwszy krok do stopniowego wprowadzania zmian w życiu – poprawy w relacjach interpersonalnych oraz zmniejszenia odczuwanego cierpienia.

Sesje psychoterapeutyczne prowadzone przeze mnie w Pracowni Psychoterapii i Coachingu INVEN odbywają się w gabinetach psychologicznych w dwóch miastach: Kraków oraz Tarnów. Jeżeli mieszkasz w innych częściach Polski lub za granicą, również możesz skorzystać z mojej pomocy – zapraszam Cię na psychoterapię i konsultacje psychologiczne online.

Konsultacja  psychologiczna

Kto skorzysta z konsultacji psychologicznej?

Konsultacja psychologiczna jest zawsze pierwszym etapem psychoterapii. Ale jest również propozycją dla osób, które nie potrzebują regularnej, długotrwałej pomocy psychologa oraz psychoterapeuty, ale czują potrzebę uzyskania profesjonalnego wsparcia. Skorzystają więc z niej osoby, które:

 • Szukają rzetelnych informacji w związku ze swoimi kłopotami
 • Pragną porozmawiać z bezstronnym ekspertem o swojej sytuacji
 • Potrzebują wskazówek, jak rozwiać nurtujące ich rozterki i wątpliwości
 • Wymagają szybkiego, profesjonalnego doradztwa ze strony psychologa
 • Chcą przedyskutować z psychologiem problem swój lub bliskiej osoby.

Konsultacja psychologiczna

Kto skorzysta z konsultacji psychologicznej?

Konsultacja psychologiczna jest zawsze pierwszym etapem psychoterapii. Ale jest również propozycją dla osób, które nie potrzebują regularnej, długotrwałej pomocy psychologa oraz psychoterapeuty, ale czują potrzebę uzyskania profesjonalnego wsparcia. Skorzystają więc z niej osoby, które:

 • Szukają rzetelnych informacji w związku ze swoimi kłopotami
 • Pragną porozmawiać z bezstronnym ekspertem o swojej sytuacji
 • Potrzebują wskazówek, jak rozwiać nurtujące ich rozterki i wątpliwości
 • Wymagają szybkiego, profesjonalnego doradztwa ze strony psychologa
 • Chcą przedyskutować z psychologiem problem swój lub bliskiej osoby.

Jaki  cel  ma  konsultacja  psychologiczna?

Jaki cel ma konsultacja psychologiczna?

Profesjonalnie przeprowadzona konsultacja psychologiczna stwarza możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swojego problemu. Prowadzi także do wybrania optymalnej ścieżki dalszego postępowania. Przy zachowaniu pełnej poufności i w bezpiecznych, komfortowych warunkach można:

 • Spojrzeć na sytuację z innej perspektywy
 • Uspokoić swoje nerwy i złagodzić emocje
 • Skonfrontować swój problem ze specjalistą
 • Poznać różne możliwości wsparcia (np. psychoterapia, coaching, szkolenie, grupa wsparcia)
 • Wybrać najbardziej odpowiednią formę pomocy.

 

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna ma zazwyczaj formę osobistej rozmowy. Składa się z 1-2 spotkań z psychologiem. Już taka jednorazowa interwencja doświadczonego, niezaangażowanego w problem psychologa może przynieść ulgę oraz przywrócić spokój.

Konsultacja psychologiczna oferowana przeze mnie w Gabinecie Psychoterapii i Coachingu Anna Báthory nie jest formą psychoterapii. Jest pomocą o charakterze psychoedukacyjnym. Moim celem w czasie konsultacji jest udzielenie szybkiej, konkretnej i fachowej porady.

Zapraszam Cię do moich gabinetów psychoterapeutycznych (Kraków lub Tarnów), w których znajdziesz rozumienie oraz pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości. A jeżeli nie chcesz lub nie możesz wziąć udziału w osobistym spotkaniu, zachęcam Cię do skorzystania z psychoterapii i/lub konsultacji psychologicznej online.

oferta-inveni-3

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

 

Konsultacja psychologiczna ma zazwyczaj formę osobistej rozmowy. Składa się z 1-2 spotkań z psychologiem. Już taka jednorazowa interwencja doświadczonego, niezaangażowanego w problem psychologa może przynieść ulgę oraz przywrócić spokój.

Konsultacja psychologiczna oferowana przeze mnie w Pracowni Psychoterapii i Coachingu Anna Pabiańczyk-Kulka nie jest formą psychoterapii. Jest pomocą o charakterze psychoedukacyjnym. Moim celem w czasie konsultacji jest udzielenie szybkiej, konkretnej i fachowej porady.

Zapraszam Cię do moich gabinetów psychologicznych (Kraków lub Tarnów), w których znajdziesz rozumienie oraz pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości. A jeżeli nie chcesz lub nie możesz wziąć udziału w osobistym spotkaniu, zachęcam Cię do skorzystania z psychoterapii i/lub konsultacji psychologicznej online.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i pobierz darmowy przewodnik

Tylko wartościowe treści. Nie otrzymasz żadnego spamu.

[FM_form id=”3″]

Newsletter

Zapisz się do newslettera i pobierz darmowy przewodnik

Tylko wartościowe treści. Nie otrzymasz żadnego spamu.

[FM_form id=”3″]

Call Now Button
BEZPŁATNY
PREZENT