Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

Pojawieniu się objawów wypalenia zawodowego można a nawet trzeba zapobiegać. Rozumienie swoich źródeł motywacji do pracy, świadomość celów zawodowych pozwalają na bieżące weryfikowanie warunków tworzonych przez pracodawcę oraz diagnozę własnego nastawienia do pracy. Świadome zarządzanie swoją karierą, dbanie o kompetencje osobiste, sieć wsparcia pozwalają skutecznie zminimalizować ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego.

Profilaktyka, czyli najłatwiej jest zapobiegać

Ze względu na skutki dla pojedynczej osoby oraz konsekwencje społeczne, syndrom wypalenia zawodowego jest z całą pewnością zjawiskiem, którego nie wolno lekceważyć. Istotnym elementem przeciwdziałania wypaleniu wydaje się wieloaspektowa profilaktyka, czyli zadbanie o edukację i promowanie zrównoważonego stylu zaangażowania w pracę, dbanie o równowagę między czasem przeznaczonym na pracę i na odpoczynek, urlop, hobby. Ważne jest rozwijanie kompetencji osobistych służących skutecznemu radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w pracy, w tym kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania trudności, stawiania granic czy delegowania zadań. Niezwykle istotne jest dbanie o relacje z bliskimi, przyjaciółmi, które przynoszą satysfakcję same w sobie ale są też istotnym źródłem wsparcia w trudnych momentach kariery zawodowej.

Ważnym aspektem profilaktyki wypalenia zawodowego u pracowników są również działania podejmowane przez pracodawców. Obecnie coraz większa grupa firm dokłada wielu starań, by zapewnić pracownikom możliwość samodzielnego działania w ramach pełnionych zadań, dba o przejrzyste systemy komunikacji, korzysta z kreatywności i aktywności swoich pracowników. Szkolenia i treningi rozwijające kompetencje interpersonalne, poza oczywistymi celami związanymi z rozwojem biznesu, mogą służyć także przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Obecnie, stosunkowo częstym zjawiskiem jest oferowanie, w pakiecie socjalnym, karnetów umożliwiających korzystanie z basenu, siłowni, co zachęca do wygospodarowania czasu na aktywny wypoczynek. Ilość narzędzi możliwych do zastosowania przez organizacje jest duża, a ich wykorzystanie w znacznym stopniu zależy od chęci i świadomości pracodawcy.

Gdy rozwiną się objawy wypalenia zawodowego…

 Wiele zależy od etapu, na którym zostaną te objawy dostrzeżone. Na początkowym etapie, gdy objawy nie trwają długo i nie są nasilone, z reguły wystarcza urlop oraz samodzielnie dokonana diagnoza i korekta sytuacji. Zależnie od przyczyn nadmiernego przemęczenia, należy podjąć działania w celu ich wyeliminowania bądź zmodyfikowania (np. rozmowa z szefem o delegowaniu części zadań innej osobie, unikanie zajmowania się kilkoma zadaniami na raz, wygospodarowanie czasu na zabawy z dziećmi, na regularną aktywność fizyczną, hobby itp.). Ważne jest, aby w tym okresie korzystać ze wsparcia jakie oferują przyjaciele, rodzina. Możliwe jest również korzystanie z narzędzia jakim jest indywidualna praca z coachem kariery, który wspiera w wychodzeniu z kryzysu zawodowego, pomaga w odbudowaniu motywacji do pracy i odnajdywaniu równowagi między życiem osobistym i karierą zawodową.

Zaawansowana, wydłużająca się w czasie postać wypalenia zawodowego, niesie ze sobą ryzyko dla zdrowia fizycznego i psychicznego, dlatego wymaga bardziej zdecydowanych i głębszych interwencji, w tym pomocy psychoterapeuty czy lekarza. Często, na tym etapie, poza urlopem i wypoczynkiem, konieczna staje się pogłębiona praca nad znalezieniem źródeł emocjonalnego wyczerpania, poczucia pustki, beznadziejności. Istotne staje się wypracowanie nowych strategii radzenia sobie z obciążeniem obowiązkami zawodowymi, nabycie nowych kompetencji osobistych, odbudowanie pozytywnej samooceny. Zdarza się, że w procesie wychodzenia z wypalenia zawodowego, człowiek dokonuje reorganizacji swojego systemu wartości i odkrywa potrzebę znaczących zmian w swoim dotychczasowym życiu.
W obecnych czasach kariera i aktywność zawodowa są nieodłącznym elementem życia. Praca stanowi źródło koniecznych korzyści finansowych oraz poczucia satysfakcji, jest obszarem, w którym dokonuje się rozwój i samorealizacja. Równocześnie, to samo środowisko pracy jest okresowo źródłem stresu, frustracji, konfliktów. Warto świadomie zadbać o swoje zasoby emocjonalne oraz kondycję psychofizyczną,  które są podstawą efektywnego działania budującego sukces, ale są też niezbędnym zasobem w sytuacjach trudnych. Metodą jest zdrowe podzielenie zaangażowania pomiędzy pracę i szeroko rozumiane życie osobiste oraz stawianie przed sobą realistycznych celów.

Osoby zainteresowane tematyką wypalenia zawodowego, zaniepokojone doświadczanymi przez siebie trudnościami w pracy lub pragnące zadbać o własne zasoby pozwalające zmniejszyć ryzyko wypalenia, zapraszamy na nasz warsztat „Profilaktyka wypalenia zawodowego