Partner z innej bajki, czyli związek z obcokrajowcem 

Jak budować, pielęgnować i naprawiać związek z obcokrajowcem, by czerpać ze wspólnego życia to, co najlepsze? Jak zadbać o swoje zdrowie oraz szczęście, nie raniąc partnera i nie pozwalając na zranienie siebie?

 

Pewnie nie zaskoczy Cię stwierdzenie, że pary międzynarodowe, międzykulturowe, międzywyznaniowe są narażone na znacznie więcej problemów niż związki osób pochodzących z tego samego kręgu kulturowego i religijnego. Te pierwsze muszą radzić sobie nie tylko z wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem i dynamiką związku. Czyha na nie też wiele pułapek związanych z głęboko zakorzenionymi potrzebami, przekonaniami oraz oczekiwaniami o podłożu kulturowym, narodowym i wyznaniowym. Są ponadto pod ogromną presją społeczeństwa, rodziny oraz znajomych.

Chciałabym jednak przekazać Ci bardzo dobrą wiadomość. Większy poziom trudności wcale nie oznacza, że takie relacje są skazane na porażkę! Co więcej, nagroda za wysiłek włożony w budowanie związku międzynarodowego jest nieporównywalnie większa niż w wypadku związków monokulturowych. Oprócz „zwykłej” satysfakcji z życia w parze, pojawiają się też liczne dodatkowe bonusy. Odbywanie inspirujących podróży, poznawanie kolejnego języka, odkrywanie nowych zwyczajów, przekraczanie własnych ograniczeń. Naprawdę jest o co zawalczyć!

Jeśli czytasz ten artykuł dlatego, że odczuwasz brak zadowolenia z życia w związku z obcokrajowcem, to nie myśl od razu o odejściu lub rozwodzie. Spróbuj podjąć próbę uratowania Waszej relacji. Przecież na początku Waszej wspólnej drogi życie układało się dobrze. Byliście ze sobą tak szczęśliwi, że postanowiliście być razem. Pamiętasz? Przy pewnym wysiłku z Waszej strony, możecie znów czerpać radość ze wspólnego życia. Trzeba tylko spróbować.

Jeżeli jednak w związku doświadczasz braku szacunku i akceptacji, a może nawet agresji ze strony partnera, musisz zawalczyć przede wszystkim o siebie. Osamotnienie i smutek mogą prowadzić do depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, a przez to zagrażać Twojemu zdrowiu, a w skrajnych przypadkach również życiu.

Część zmian w swoim życiu możesz wprowadzić samodzielnie. Ale jeśli wszystkie podejmowane we własnym zakresie próby nie przyniosą skutku, warto rozważyć rozmowę z ekspertem. Dobry psychoterapeuta zaoferuje Ci pomoc dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji. Mogą to być sesje psychoterapeutyczne w gabinecie lub – gdy osobiste spotkania nie są możliwe, bo np. żyjesz z kraju swojego partnera – rozwiązaniem może być psychoterapia online (zazwyczaj jest to wtedy psychoterapia przez Skype).

 

Na czym polega czar związku z obcokrajowcem?

Związek z obcokrajowcem jest fascynujący. Partnerzy rozwijają się, poznając nową kulturę, nowy język, nowych ludzi, nowe miejsca, zwyczaje, smaki i zapachy. Każdego dnia wzbogacają swoje życie kolejnymi wyjątkowymi doznaniami. Czerpią z tej różnorodności, by poszerzać wiedzę, doświadczenia oraz horyzonty myślowe.

W związku międzykulturowym partnerzy zazwyczaj zdają sobie sprawę z tego, że chociaż wiele ich łączy, to również wiele ich dzieli. A mając większą świadomość stojących przed nimi wyzwań, postępują bardziej rozważnie w każdej sferze życia. W rozmowie precyzyjnie dobierają słowa. W relacjach z rodziną i bliskimi okazują zrozumienie i szacunek. Są wyczuleni na niuanse, więc dostrajają się do siebie nawet w drobnych aspektach codziennego funkcjonowania. Nie ranią się i nie oskarżają, ponieważ nie interpretują wypowiedzi i zachowań przez pryzmat wad i złych chęci, ale – różnic kulturowych.

Osoby żyjące z obcokrajowcem często zmieniają swoje dotychczasowe schematy zachowania. Stają się bardziej otwarte i pomocne. Wychodzą poza swoją strefę komfortu. Kształtują w sobie większą wyrozumiałość oraz tolerancję. A wszystko to sprzyja zwiększaniu odczuwanej przez nich satysfakcji z życia, a także budowaniu dobrego, trwałego związku.

 

W czym tkwią problemy w związku międzykulturowym?

Jednak życie to nie bajka. Bywa, że nie wszystko wygląda tak pięknie…

Przyczynami problemów w związku międzykulturowym mogą być różne oczekiwania partnerów dotyczące każdego z obszarów życia – bliskości, obowiązków domowych, seksu, wierności, autonomii, religii, potomstwa, pracy i zarabiania. Czasem relacje utrudnia również rodzina, np. brak akceptacji partnera ze strony teściów, trudności komunikacyjne z powodu niewystarczającej znajomości języka, rozbieżności poglądów na temat pielęgnowania tradycji, wspólnego spędzania czasu czy stylu wychowywania dzieci.

Kłopoty często sprawia miejsce zamieszkania. I nie chodzi jedynie o brak znajomości języka, obyczajów, lokalnych żartów czy akceptowanych i nieakceptowanych zachowań. Gdy para żyje w kraju jednego z partnerów, wtedy jedna osoba może zyskać kontrolę nad drugą, a tym samym ją unieszczęśliwić. W części związków przewagę ma ten, kto „gra na własnym boisku”, a czasem ten, kto wykorzystuje swoją słabość, domagając się ciągłej opieki. Ryzyko niesie również przeprowadzka do kraju obcego dla obu partnerów. Jedna osoba może rzucić się w wir nowego życia i zapomnieć o potrzebach partnera, a druga – nie poradzić sobie w nowym miejscu, doświadczać stereotypów i alienacji, zamknąć się w sobie, a nawet nabawić się poważnych zaburzeń natury psychologicznej.

Do osłabienia relacji może też doprowadzić zbyt duże poświęcenie się w celu zbudowania związku międzykulturowego. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy u jednego z partnerów zaczyna objawiać się poczucie utraty tożsamości kulturowej. Życie w kulturze partnera pomaga lepiej go zrozumieć i zaakceptować jego działania, opinie oraz przekonania. Ale zbyt daleko idąca chęć upodobnienia się do partnera negatywnie oddziałuje na poczucie własnej odrębności i wartości.

 

Jak zbudować dobry związek z obcokrajowcem?

Najważniejsza jest wiedza. Jeszcze przed decyzją o wspólnym życiu, ale również przez cały późniejszy okres, warto poświęcać dużo czasu na wzajemne poznawanie siebie. Pomaga w tym dzielenie się opowieściami z dzieciństwa, wspominanie szczęśliwych chwil, rozmowy o planach na przyszłość, czytanie o obu kulturach czy religiach. Zrozumienie świata partnera ułatwiają podróże do jego kraju pochodzenia, spotkania z jego rodziną i przyjaciółmi, uczestnictwo w świętach celebrowanych przez jego bliskich, obserwowanie jego emocji, zachowań oraz relacji, np. z rodzicami.

Równie istotna jest komunikacja. By spornymi tematami nie okazały się np. finanse, praca zawodowa, spędzanie wolnego czasu oraz obowiązki domowe, należy zawczasu je omawiać. Dobrą praktyką jest jasne i konkretne określenie swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do życia oraz związku. Warto więc z wyprzedzeniem uzgadniać sposób wychowywania dzieci, spędzania poszczególnych świąt czy finansowania wydatków rodzinnych i osobistych. I to nawet wtedy, gdy rozmowa wymaga asertywności lub wyrażania niezadowolenia – byle tylko odbywała się w życzliwej atmosferze i w konstruktywny sposób.

W budowaniu każdego związku, a szczególnie międzykulturowego, ważne jest skupienie się na tym, co łączy partnerów. Mogą to być wspólne wartości, zainteresowania lub cele. Różnice natomiast powinny być postrzegane jako elementy wzbogacające życie, a nie wymagające zmiany i dostosowania do własnych preferencji.

W pielęgnowaniu związku z obcokrajowcem pomagają niektóre cechy charakteru i kompetencje interpersonalne: otwartość na to, co nowe, szacunek dla inności, niezależność, akceptacja różnorodności oraz odwaga do wprowadzania w życiu zmian. Co ważne, wszystkie te kompetencje można w sobie oraz w partnerze wykształcić i wzmocnić. Wystarczy dobra wola, wzajemne zrozumienie i prawdziwa chęć zadbania o wzajemne relacje.

 

Jak objawiają się problemy w związku międzykulturowym?

Pierwszymi symptomami oznaczającymi kłopoty w związku są problemy z komunikacją. Przybierają postać wzajemnych pretensji, które prowadzą do kłótni lub wręcz przeciwnie – cichych dni. To moment, w którym bardzo wiele można zdziałać, pracując nad związkiem przy wykorzystaniu technik z zakresu budowania relacji.

Długotrwałe, nierozwiązane waśnie mogą się nasilać i prowadzić do znacznie poważniejszych sytuacji. Czasem dochodzi do tego, że każdy drobiazg staje się problemem nie do rozwiązania, barierą nie do pokonania czy cechą nie do zmiany. W skrajnych sytuacjach pojawia się nawet agresja – bierna, słowna albo fizyczna.

Z czasem początkowe drobne dolegliwości u jednej osoby lub u obu partnerów przeradzają się w problemy natury psychologicznej. Poczucie osamotnienia, niepewności, izolacji czy braku zadowolenia z życia ewoluują. Pojawia się depresja, nerwica, lęki, stres, napady paniki, ataki agresji, zaburzenia odżywiania, uzależnienia. A to tylko niektóre z objawów, które mogą być skutkiem problemów w związku. Żaden z nich nie jest jednak wyrokiem. Z każdym kryzysem można sobie poradzić – jeśli nie samodzielnie, to z pomocą dobrego psychoterapeuty.

 

Co robić, gdy nie sposób samodzielnie poradzić sobie z problemami?

Związki międzynarodowe oraz międzywyznaniowe jest trudniej zbudować i utrzymać w dobrej kondycji niż związki jednokulturowe. Stawiają one przed partnerami wiele specyficznych wyzwań. Ale – z drugiej strony – tego rodzaju relacje często są bardzo mocne i przez długie lata niezwykle szczęśliwe.

Problemy pojawiające się w związku z obcokrajowcem nie muszą zakończyć się bólem ani rozstaniem. Nawet jeśli kłopoty doprowadziły do depresji, stanów lękowych, bulimii czy anoreksji, można się z nimi uporać. Istnieją skuteczne sposoby wyjścia z kryzysu w związku. Rozwód jest tylko jednym, ostatecznym, spośród wszystkich możliwych rozwiązań.

Często jednak nie sposób rozwiązać problemów bez fachowej pomocy, której może udzielić dobry psychoterapeuta. Dlatego – jeśli nie odczuwasz szczęścia w związku z obcokrajowcem lub borykasz się z trudnościami życia w obcej kulturze – zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Chętnie porozmawiam o Twojej relacji z partnerem oraz wesprę Cię w Twoich wysiłkach mających na celu wprowadzenie ważnych zmian w Twoim życiu.

Wiem, że stres związany z funkcjonowaniem w niesatysfakcjonującym związku dodatkowo wzmaga frustracja związana z brakiem możliwości rozmowy we własnym języku o nurtujących Cię kłopotach. Dlatego nawet jeśli mieszkasz poza granicami Polski, mogę zaproponować Ci pomoc. Oferowane przeze mnie konsultacje psychologiczne online oraz psychoterapia online (psychoterapia przez Skype) to wygodne sposoby uzyskania wsparcia dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb.

mgr Anna Báthory