Czym jest psychoterapia, a czym na pewno nie jest? Rozważania bez tajemnic

Wśród osób poszukujących pomocy psychoterapeutycznej wciąż można spotkać mylne opinie i przekonania na temat psychoterapii i osoby psychoterapeuty. Wokół psychoterapii narosło wiele mitów, które utrudniają decyzję o zgłoszeniu się na konsultację. Czym wobec tego jest profesjonalna psychoterapia?

Psychoterapia jest obecnie uznaną i stale rozwijającą się dziedziną nauki. Metody, jakimi posługują się w pracy psychoterapeuci, podlegają obecnie weryfikacji naukowej i klinicznej. Podobnie jak inne procedury lecznicze, uznane nurty psychoterapeutyczne poddawane są badaniom klinicznym, oceniana jest ich skuteczność w odniesieniu do konkretnych problemów i objawów. Współczesna, profesjonalna psychoterapia nie ma nic wspólnego z niezrozumiałymi, tajemniczymi formami oddziaływań. Psychoterapia to metoda leczenia. Psychoterapia jest również metodą wspierającą rozwój, pomagającą pogłębić świadomość siebie samego, swoich zasobów, ograniczeń.

 

Celem psychoterapii może być:

– leczenie objawów takich jak np. stany lękowe, depresja, niekontrolowane wybuchy emocji,

– pokonywanie ograniczeń i trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym, np. nieśmiałość, niska samoocena, uczucie stałego niepokoju, trudności w radzeniu sobie ze stresem,

– zmiana umożliwiająca budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi, w tym bliskich związków.

 

Ważną rolą psychoterapii jest zwrócenie uwagi pacjenta na jego odpowiedzialność za własne życie, zachowania, relacje. Celem psychoterapii jest wzmacnianie świadomości tej odpowiedzialności w zakresach, w jakich jest to możliwe i pomocne pacjentowi.

 

Podstawowym narzędziem jest rozmowa i relacja z psychoterapeutą. Rozmowa w gabinecie, lub przez Skype (psychoterapia online) pozwala poznać i zrozumieć sposób przeżywania pacjenta, jego przekonania na temat siebie, innych ludzi, świata, zgłębić motywy różnych zachowań, nawyków. Istotnym elementem pracy psychoterapeutycznej jest identyfikowanie przeżywanych stanów emocjonalnych, nazywanie ich i badanie okoliczności im towarzyszących. Poznawanie siebie, uświadamianie nieświadomych wcześniej mechanizmów daje możliwość redukcji objawów, dokonywania zmian i nabywania nowych umiejętności.

 

Ważną cechą psychoterapii jest jej stałość i regularność. Sesje terapeutyczne odbywają się zwykle 1-2 razy w tygodniu (choć istnieją nurty psychoterapeutyczne, w których praca odbywa się częściej np. 4-5 razy w tygodniu i takie, w których spotkania odbywają się rzadziej). Zawsze ustalany jest stały dzień spotkań i stała godzina odbywania sesji. Już na sesjach konsultacyjnych ustalany jest też czas trwania psychoterapii. Zależnie od szkoły psychoterapeutycznej z którą identyfikuje się psychoterapeuta, ale też zależnie od możliwości pacjenta i rodzaju zgłaszanych trudności, psychoterapia może być krótko- lub długoterminowa. W praktyce, terapia długoterminowa najczęściej oznacza terapię nieograniczoną w czasie.

 

Warto wiedzieć, że psychoterapia nie polega na dawaniu rad, sugerowaniu czegokolwiek, podawaniu rozwiązań. Tym między innymi różni się od interwencji kryzysowej, treningu, psychoedukacji i innych form pomocy. Tym różni się również od rozmowy z przyjacielem, inną bliską osobą czy członkiem rodziny.

 

Psychoterapia indywidualna dorosłych – zadzwoń i umów się na wizytę. KONTAKT konsultacje i psychoterapia online (przez Skype).

Jeśli chcesz zapytać o wolne terminy, zapraszam.