Sytuacje emocjonalnie trudne. Jak się w nich odnaleźć?

Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie w obliczu trudnych i stresujących okoliczności mobilizują siły, kreatywność a inni wręcz odwrotnie, poddają się, tracą zdolność kształtowania własnej rzeczywistości? Jedni wychodzą z takich doświadczeń silniejsi i ubogaceni a inni załamują się, słabną?

Nasza odporność na stres, traumatyczne wydarzenia, obciążające emocjonalnie sytuacje pozostaje pod wpływem dwóch grup czynników. Po pierwsze, uwarunkowań biologicznych (na poziomie struktury i neurochemii mózgu), po drugie, czynników środowiskowych które oddziaływały na nas na różnych etapach życia.

Myśląc o stresie w życiu, warto zdać sobie sprawę, że istotą nie jest wypracowanie skutecznej strategii unikania stresu i w efekcie życie pozbawione napięć. Stres jest nam w życiu potrzebny, mobilizuje, pozwala się rozwijać i bronić. Radzenie sobie ze stresem podnosi samoocenę, daje informację o posiadanych zasobach, sile, potencjale. Kluczową kwestią jest więc zdolność efektywnego radzenia sobie w obliczu obciążających okoliczności w życiu osobistym czy zawodowym oraz stałe uczenie się nowych strategii służących zachowaniu równowagi emocjonalnej.

Nasze wyposażenie psychologiczne, ukształtowane w dzieciństwie oraz przez lata doświadczeń w życiu dorosłym, może być naszym wielkim atutem ale też i ograniczeniem. Najważniejsze jednak, że w każdym momencie życia mamy wpływ i możliwość kształtowania naszych reakcji, zachowań w odpowiedzi na stres i trudne wydarzenia. Podstawą, od której warto zacząć, jest wgląd i zrozumienie swojej sytuacji.

Zastanawiając się nad sobą warto zadać sobie następujące pytania:

  • jaki styl reprezentuję w reakcji na trudną emocjonalnie sytuację? unikam a może konfrontuję się? od razu dostrzegam możliwe rozwiązania czy jestem bezradna/-ny?
  • z jakich narzędzi czy metod zwykle korzystam gdy muszę poradzić sobie w trudnych dla mnie okolicznościach?
  • jakie efekty chcę osiągać i czy mi się to udaje?
  • jakie emocje towarzyszą mi gdy konfrontuję się z wydarzeniem/warunkami dla mnie trudnymi czy zaskakującymi?

Jakie odpowiedzi nasunęły Ci się po zadaniu powyższych pytań?

Optymistyczne jest to, że nad skutecznym radzeniem sobie w sytuacji stresu, obciążenia psychicznego możesz pracować. Wszelkie zmiany możliwe są poprzez trening i regularną pracę nad własnymi myślami i emocjami. Pracy dokonywać można samemu, ale wsparcia może również udzielić profesjonalny psycholog, psychoterapeuta lub coach.

Obecnie, na podstawie wielu wyników badań, potwierdzono że wysiłek włożony w zrozumienie i przeformułowanie dotychczasowych sposobów myślenia, uczenie się nowych sposobów reagowania powoduje trwałe, korzystne zmiany w naszym mózgu. To bardzo dobra wiadomość!