Trauma psychiczna

Czym jest trauma psychiczna?

To, co nazywamy traumą psychiczną to wydarzenie zewnętrzne lub wewnątrzpsychiczne, które w umyśle wywołuje gwałtowną i masywną dezintegrację dotychczasowej organizacji życia, zaburzenie funkcjonowania oraz atak na istniejące struktury obronne. W konsekwencji załamaniu ulega podstawowa i konieczna do życia wiara w dobry porządek świata, osoba dotknięta traumą staje się bezbronna i ogarnięta lękami.